Zarządzenie Wójta Gminy Zawoja w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawoi Gołyni