Organizacja pracy w urzędzie

komunikat

Od poniedziałku 11 maja 2020 r. zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Gminy  Zawoja.

Uprzejmie informujemy, że z dniem  11 maja  ( poniedziałek  ) 2020 r.  obsługa mieszkańców  będzie  się odbywać    w  Biurze Obsługi  Klienta  na parterze.

Jeżeli jest konieczna osobista wizyta w Urzędzie, proszę przed przyjściem o wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie:

Centrala tel.(033) 87-75-015, 87-75-051,
87-75-006,
87-75-400
fax: (033) 877-50-15
e-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl
Strona internetowa: www.zawoja.ug.pl
Skrytka ePuap: UGZ/Skrytka

Do budynku Urzędu będzie można wejść pojedynczo, osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć założoną maseczkę ochronną (lub w inny sposób mieć zakryte usta i nos), oraz zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Urząd.

Budynek Urzędu należy opuścić niezwłocznie po załatwieniu sprawy.

Informujemy, iż przy wejściu do budynku Urzędu  nadal wystawiona jest tymczasowa skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać dokumenty dotyczące prowadzonych przez Urząd spraw.

Nadal rekomendujemy załatwianie   wszelkich  spraw poprzez:

  • pocztę elektroniczną /ePuap/, fax, telefon,
  • formę pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • osobistą wizytę w siedzibie Urzędu –  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Godziny pracy Urzędu  Gminy   pozostają bez zmian od poniedziałku do czwartku od godz. 7.30 – 16.00,  piątek od godz. 7.30  – 13.30

Zalecamy  aby wszelkiego  rodzaju  opłaty uiszczać  w formie bezgotówkowej  w kasie  urzędu  lub  przelewem bankowym tj:

  • należności z tyt. podatku, opłat skarbowych itp.

 nr rachunku  bankowego  43 8799 0001 0020 0200 0101 0049  BS  Jordanów Oddział  Zawoja

  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – według indywidualnych numerów kont otrzymanych w pismach,

            Dane kontaktowe do poszczególnych  pracowników – pobierz

                                                                                                           Wójt  Gminy Zawoja
/-/ Marcin  Pająk

Ułatwienia dostępu