Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych