Postanowienie NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.