Poszukujemy inkasenta opłaty targowej

Urząd Gminy Zawoja poszukuje osoby, która pełnić będzie funkcję inkasenta opłaty targowej na terenie gminy Zawoja zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XII/79/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 września 2011 r. w sprawie opłaty targowej (Małop. z 2011 r. Nr 467, poz. 4528; zm.: Małop. z 2023 r. poz. 1176.) http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/…/467/4528/Akt.pdf

Chętnych prosimy o zgłaszanie się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, tel. 33 87 75 015.

Do obowiązków inkasenta należy bieżące pobieranie opłaty targowej i odprowadzanie pobranych kwot do kasy Urzędu Gminy. Wynagrodzenie zgodnie z ww. uchwałą określono na poziomie 20% pobranych opłat.