SPRZEDAŻ KOŃCOWA WĘGLA W GMINIE ZAWOJA

Wójt Gminy Zawoja ogłasza końcową sprzedaż węgla będącego w dyspozycji gminy Zawoja, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Gmina Zawoja do sprzedaży końcowej posiada następujący sortyment:

Węgiel GROSZEK – 8, 23 ton

Cena węgla wynosi 1.700,00 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego – po węgiel należy zgłosić się z własnym transportem bądź skorzystać odpłatnie z oferowanego przez skład. Węgiel nie jest workowany.

WAŻNE: Nie obowiązują limity ilościowe zakupu węgla a sprzedaż jest możliwa dla wszystkich osób fizycznych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.  1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski w ramach sprzedaży końcowej będą przyjmowane do wyczerpania posiadanego wolumenu węgla i rozpatrywane według kolejności wpłynięcia, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zawoja oraz w urzędzie.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla można złożyć w następujący sposób:

  1. pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, 
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (w tym przypadku wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Z osobami, które złożyły wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie i którym będzie przysługiwał zakup, będą kontaktować się telefonicznie pracownicy Urzędu Gminy Zawoja, którzy przekażą niezbędne informacje.

Płatność za węgiel będzie regulowana na podstawie wystawionej faktury, w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Gminy Zawoja.

PONADTO: Zgodnie z nowelizacjąustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych osoba fizyczna może dokonać również zakupu węgla w innej gminie, niż gmina zamieszkania lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla, na terenie całej Polski. W tym przypadku niezbędne jest zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego węgla.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy Zawoja najpóźniej do 30 czerwca 2023 r. Zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zawoja oraz w urzędzie.