Systema Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Do zatrudnienia z POWERem” mającym na celu aktywizację zawodową.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat:

  • zamieszkujących powiaty: nowotarski, suski lub tatrzański
  • biernych zawodowo lub
  • bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub
  • pracujących należących do jednej z grup: imigranci/imigrantki, reemigranci/reemigrantki oraz osoby odchodzące z rolnictwa

W ramach projektu oferujemy:

  • doradztwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia zawodowe + stypendium szkoleniowe,
  • staże zawodowe + stypendium stażowe,

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Biurze Projektu, drogą telefoniczną lub mailową.

Biuro Projektu
ul. Kolejowa 23/103
34-400 Nowy Targ
tel. 884 877 177, 18 547 44 27
e-mail: power@systema.pl
www.power.systema.pl