Ważne ogłoszenie

komunikat

Komunikat –   od 24 marca  2020 r. do odwołania  Urząd  Gminy pracuje w trybie  wewnętrznym

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów, mieszkańców i pracowników  samorządowych  Urząd  Gminy  od  dnia  24 marca  br.  aż do  odwołania  zostaje  zamknięty i przechodzi w tryb pracy  wewnętrznej.

Oznacza to, że bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu będzie możliwy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym lecz jedynie w sprawach szczególnie ważnych i niecierpiących zwłoki, które nie mogą być  załatwione drogą elektroniczną.

Zdecydowana większość spraw może być załatwiana za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego  za pośrednictwem poczty  elektronicznej, poprzez e- PUAP.

 Poniżej  podajemy link  do komunikacji elektronicznej  z  mieszkańcami eUrząd                 

 Stan zagrożenia epidemicznego – skorzystaj z elektronicznej komunikacji!

https://www.ratusz24.pl/informacje-koronawirus/93-urzad-gminy-zawoja

Kontakt  telefoniczny pod  nr. tel.:

Biuro Obsługi Mieszkańców –   (33) 8775051, ( 33 ) 8775400.

Urząd Stanu Cywilnego –   (33) 8775051 w. 125.

Wpłaty z tytułu podatków, odpadów należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane na decyzjach i zawiadomieniach w sprawie określenia ich wysokości korzystając  z elektronicznych form bezgotówkowych.

W przypadku  braku  możliwości wykonania przelewu elektronicznego, odsetki za zwłokę nie będą naliczane za okres nieczynnej kasy Urzędu.

Przed wejściem do Urzędu Gminy  umieszczona jest  skrzynka pocztowa na korespondencję, która nie wymaga potwierdzenia wpływu.

Ułatwienia dostępu