Zakup wyposażenia dla Gminy Zawoja.

Gmina Zawoja przystąpiła do realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na zakup wyposażenia dla Gminy Zawoja.

Celem operacji jest:

Poprawa jakości życia mieszkańców i tworzenie warunków do sportu, rekreacji i kultywowania tradycji poprzez zakup wyposażenia plenerowego.

Wartość projektu: 70 965,81 zł

Kwota dofinansowania: 42 182,00 zł

Okres realizacji: do czerwiec 2023 r.