Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu Zawoja Czatoża

Urząd Gminy Zawoja przekazuje informację otrzymaną od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ,,Zawoja” Sp. z o.o.:

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej woda z wodociągu Zawoja Czatoża nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu może być używana wyłącznie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet, działań naprawczych, działań przeciwpożarowych, prac porządkowych (np. mycia podłóg).

PGKiB Sp. z o.o. informuje, że beczkowóz z wodą pitną znajduje się w Zawoi Czatoża obok wyciągu narciarskiego ,,Wojtek”.

*Próbki wody z wodociągów są pobierane systematycznie i badane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej. Niezdatność wody została wykazana w ostatnim badaniu. Mieszkańcy zostaną niezwłocznie poinformowani o ponownej możliwości korzystania z wody do celów spożywczych, jak tylko badania laboratoryjne potwierdzą jej przydatność do spożycia.