Zgłoszenie  kandydatury  na członka  obwodowej komisji  wyborczej,wybory  do Parlamentu Europejskiego zarządzone   na dzień 9 czerwca 2024 r.

 Załączniki :

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r./ przez komitet/

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 9 czerwca  2024 r. / mieszkaniec/