Badanie ankietowe dotyczące gospodarstw rolnych

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że w dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 16 czerwca 2023 r., dostępnego na stronie https://badaniarolne2023.stat.gov.pl
    Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego.
  • rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia 2023 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 16 czerwca 2023 r., dostępnego na stronie https://badaniarolne2023.stat.gov.pl
    Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających z Portalu Sprawozdawczego GUS.
  • rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42

Ułatwienia dostępu