Badanie ruchu rowerowego

W dniach 14-16 lipca 2023 r. na terenie gminy Zawoja mogą pojawić się kamery mierzące ruch rowerowy.

Wszystko w ramach ,,Badania ewaluacyjnego dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie” realizowanego na zlecenie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Celem badania jest analiza zmian w ruchu rowerowym i liczbie korzystających z tras rowerowych związanych zarówno z wybudowaną w ramach RPO WM infrastrukturą rowerową, jak i już istniejącą. Badanie ewaluacyjne ma również pomóc ocenić, w jaki sposób podjęte działania wpływają na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Małopolski.

Badanie będzie prowadzone przez pracowników firm Utila Sp. z o.o. oraz EU-Consult Sp. z o.o., którzy proszą Mieszkańców gminy o aktywne uczestnictwo w zaplanowanych badaniach ankietowych, wywiadach indywidualnych, prowadzonych osobiście lub telefonicznie.

Może być rysunkiem przedstawiającym rower

Ułatwienia dostępu