Dyżury telefoniczne ZUS

ZUS w Chrzanowie zaprasza do skorzystania z dyżurów telefonicznych, które przeprowadzi w lipcu:

  1. Świadczenia rodzinne – wyprawka szkolna 300+, świadczenie wychowawcze 500+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku
  • poniedziałek, 17 lipca 2023 r., godz. 10:00 – 12:00, tel.: 33 874 16 76
  • środa, 19 lipca 2023 r., godz. 9:00 – 11:00, tel.: 33 823 29 91
  • czwartek, 20 lipca 2023 r., godz. 10:00 – 12:00, tel.: 691 458 952

✅Specjalista ZUS przekaże informacje związane z tematem, a w szczególności:

❓czy możesz złożyć wnioski o świadczenia,

❓kiedy można złożyć wnioski o świadczenia,

❓jak złożyć wnioski na Platformie Usług Elektronicznych,

❓jakie informacje należy wpisać we wnioskach.

2) Zasady zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń pracujących emerytów i rencistów

  • środa, 19 lipca 2023 r., godz. 10:00 – 12:00, tel.: 32 318 11 97
  • środa, 26 lipca 2023 r., godz. 9:00 – 11:00, tel.: 33 823 29 91

✅Specjalista ZUS przekaże informacje związane z tematem, a w szczególności:

❓jakie zarobki powodują, że możemy zawiesić lub zmniejszyć Twoje świadczenie,

❓kiedy nie zmniejszymy ani nie zawiesimy Twojego świadczenia,

❓czym musisz nas poinformować, gdy dorabiasz do emerytury lub renty.

3) Świadczenia krótkoterminowe – zasady ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowegow tym zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

  • czwartek, 20 lipca 2023 r., godz. 9:00 – 11:00, tel.: 32 318 11 97
  • wtorek, 25 lipca 2023 r., godz. 10:00 – 12:00, tel.: 691 458 952

✅Specjalista ZUS przekaże Państwu informacje związane z tematem, a w szczególności:

❓czy możesz złożyć wnioski o świadczenia,

❓kiedy możesz złożyć wniosek,

❓jak złożysz wnioski na Platformie Usług Elektronicznych,

❓jakie informacje musisz wpisać we wnioskach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych