INFORMACJA O WYNIKACH GMINNEGO ETAPU XX POWIATOWEGO KONKURSU „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”

W kategorii obejście w gospodarstwie rolnym:
I miejsce – Marek Sołek, Zawoja
II miejsce – Barbara Ficek, Skawica

W kategorii ogród przydomowy:
I miejsce – Barbara Bara, Zawoja
II miejsce – Maria Szczurek, Zawoja
Ewa Sałapatek, Skawica

GRATULUJEMY!

Wręczenie upominków dla uczestników odbędzie się podczas obchodów Babiogórskiej Jesieni w Zawoi.