INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Przetarg

Gmina Zawoja informuje, co następuje:

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Zawoja  w dniu 4 października 2022 r. o godz. 10,00                        w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki ewid. 22781/5 o pow. 0,0399 ha, położonej w Zawoi, objętej nr  KW KR1B/00030600/6 i ustanowienie służebności gruntowej drogi dojazdowej przebiegającej po działce nr ewid. 22778/5, 22781/6 i 22778/4 .

Liczba osób dopuszczonych do przetargu  – 0

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni.