Komunikat

komunikat

Szanowni Mieszkańcy!

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa  rodzin, kierując się  dobrem zarówno  klientów jak i urzędników  Wójt Gminy  Zawoja wprowadził  do 14 marca 2021 r.  ograniczenia  w funkcjonowaniu  Urzędu, polegające   m.in. na zaprzestaniu  bezpośredniej obsługi interesantów.

Do odwołania  wstrzymał   całkowitą  obsługę  klientów  Referatu  Finansowo- Podatkowego w zakresie   obsługi spraw  podatku od  nieruchomości  rolnego i leśnego.

W celu załatwienia najpilniejszych spraw należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel. (33) 8775051, 8775400.

Urząd Stanu Cywilnego prowadził będzie tylko rejestrację urodzeń, zgonów,  tel. kontaktowy (33) 8775051 w. 125.

Ponadto informujemy, że przed wejściem   do budynku Urzędu została  udostępniona  skrzynka  pocztowa do odbioru korespondencji oraz   niezbędne  formularze  do załatwienia  danej  sprawy.

Wszystkie inne sprawy załatwiać należy za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (posiadając konto na www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym). Przypominamy, że wszelkie druki i wnioski dostępne są na stronie Urzędu  Gminy  Zawoja.

Przypominamy także, że wpłat z tytułu podatków, odpadów należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane na decyzjach i zawiadomieniach w sprawie określenia ich wysokości. Z tytułu innych opłat zapłaty należy dokonywać przelewem na rachunki bankowe Urzędu podane na stronie www.

Informujemy mieszkańców  sołectwa  Zawoja Centrum, że nakazy  płatnicze  zostały  wysłane   pocztą dla osób, które    do dnia  03.03.2021 ich  nie odebrały.

Ułatwienia dostępu