Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Zawoja

komunikat

Z dniem 17 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Zawoja   na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Wójt  Gminy  Zawoja   powołał  Zarządzeniem  Nr. WT. 0050.218.2020   Koordynatora   do spraw  dostępności  Pana  Krzysztofa  Buczkowskiego

Do zadań Koordynatora ds. dostępności w szczególności należeć będzie:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy  zapewnienia  dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami ;
  • przedstawianie  Wójtowi Gminy  Zawoja   bieżących   informacji  o podejmowanych działaniach    w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności – Krzysztof  Buczkowski
adres do korespondencji: 34-222 Zawoja  1307, 
email: k.buczkowski@zawoja.ug.pl