NABÓR WNIOSKÓW-DOTACJA Z BUDŻETU GMINY DLA SPÓŁEK WODNYCH