Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2024 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wójt gminy Zawoja ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Zawoja w 2024 r. w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie:

Zarządzenie:

Formularz wniosku:

Ułatwienia dostępu