Zapytanie cenowe

Gmina Zawoja w związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, Zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie projektu i realizację rzeźbiarską w brązie pn. „ ławeczka Antoniego Mazura w Zawoi realizowanego w ramach projektu Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz  numer INT/EB/BES/1/III/A/0132 „Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zawoja

34-222 Zawoja 1307

NIP: 552-15-88-530

REGON: 072182019

tel. /33/ 8775-006

e-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonanie projektu i realizacja rzeźbiarska w brązie pn. „ ławeczka Antoniego Mazura w Zawoi realizowanego w ramach projektu Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz  numer INT/EB/BES/1/III/A/0132 „Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg 5a Polska-Słowacja 2014-2020, w szczególności:

  1. koszt wykonania projektu całości realizacji rzeźbiarskiej –(część opisowa, szkice i rysunki techniczne, wizualizacja projektu);
  2. koszt wykonania rzeźby postaci Antoniego Mazura;
  3. koszt wykonania form gipsowych, uformowania wosków;
  4. koszt odlewu w brązie metodą traconego wosku + transport + montaż;
  5. koszt nadzoru całości realizacji

Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą – luty 2019 r.

Propozycje ofert proszę składać do dn. 27.12.2018 r. drogą elektroniczną na ww. adres email lub osobiście w siedzibie urzędu

  1. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena 100% Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą

Ułatwienia dostępu