Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich