Konsultacje społeczne – Interreg PL-SK

„MY OFFICE IN NATURE”

Szanowni państwo,

W związku z planami opracowania transgranicznego projektu i ubieganie się  o dofinansowanie w ramach Programu Interreg PL- SK zachęcamy Państwa do składania opinii na temat jego założeń. Będziemy wdzięczni za państwa uwagi, sugestie, które pomogą nam przygotować lepszy projekt, odpowiadający potrzebom obywateli i gości odwiedzających polsko-słowackie pogranicze. 

Partycypacja

Udział Mieszkańców i Gości  w przygotowaniu projektów jest ważnym krokiem w procesie opracowania założeń projektu. Dzięki Państwa opinii poznamy, z perspektywy mieszkańca, gościa gminy, potrzeby, problemy i braki. Państwa spostrzeżenia i uwagi umożliwią dostosowanie projektu na etapie jego przygotowania, w taki sposób, aby w jak najszerszym stopniu niwelował zdiagnozowane problemy i wychodził naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności.

Podstawowe informacje o projekcie:

Priorytet: Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze

Cel szczegółowy: Cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Nazwa projektu: My Office in Nature

Główny cel projektu:

Podniesienie jakości życia obywateli poprzez stworzenie kompleksowego produktu turystycznego, który wzmocni znaczenie turystyki w rozwoju gospodarczym i aktywizuje społeczność lokalną. Nowy innowacyjny produkt turystyczny będzie równocześnie promował unikatowe bogactwo kulturowe oraz przyrodnicze w miejscach realizacji projektu i będzie wspierał jego zrównoważony rozwój i wykorzystywanie.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest utworzenie sieci obiektów (zarówno prywatnych, jak i publicznych), które umożliwią powiązanie pracy zdalnej z relaksem w bezpośrednim kontakcie z przyrodą i kulturą pogranicza polsko-słowackiego. Jednocześnie kompleksowy produkt będzie sprzyjał eliminacji sezonowości w turystyce i przyczyni się do wydłużenia pobytu gości w regionie pogranicza.

Podniesienie jakości życia mieszkańców nastąpi przez to, że produkt będzie im także służył jako przestrzeń do pracy i wypoczynku. Równocześnie wydłużenie pobytu gości przyniesie efekt mnożnikowy w postaci rozwoju usług z tym związanych (zakwaterowanie , gastronomia, przemysł kreatywny itp.).

Opis sytuacji wyjściowej:

Na pograniczu polsko-słowackim dominują góry, przyroda i niepowtarzalna kultura, co jest największą atrakcją turystyczną. Jednak wymagające warunki klimatyczne tego regionu powodują zjawisko sezonowości w turystyce, które pogłębiane jest przez stały kalendarz wakacji szkolnych i ograniczoną liczbę dni urlopu w pracy. Sezonowość prezentuje się przepełnieniem szlaków i obiektów turystycznych zarówno latem, jak i w czasie wakacji szkolnych. Jednak przez większą część roku te interesujące obszary pozostają puste.

Oprócz wahań spowodowanych sezonowością, dużym wyzwaniem stało się zaspokojenie nowych potrzeb mieszkańców i gości regionu, które powstały w wyniku pandemii i bardziej widocznych przejawów zmian klimatycznych. Są to przede wszystkim zdrowy tryb życia, szukanie „life balance”, bliskość natury i jej głębsze zrozumienie, hybrydowe modele pracy i nauki, aktywny wypoczynek, kreatywny biznes związany m.in. z promocją kultury (zdobnictwo ludowe w przemyśle odzieżowym, spożywczym, czy elementy architektury ludowej w budownictwie i nowoczesnym wzornictwie itp.)

W celu przyspieszenia rozwoju turystyki i zwiększenia atrakcyjności miejscowości Zawoja, Oravska Polhora i Turčianske Jaseno, a zwłaszcza rozwoju gospodarczego, konieczne jest podjęcie działań, które uatrakcyjnią pobyt w tych miejscowościach poza głównym sezonem turystycznym. Jednocześnie konieczne jest większe wykorzystanie potencjału kulturalnego obszaru, którego znaczenie dla rozwoju turystyki jest niezastąpione.

Opis rozwiązania:

Podczas nieformalnych spotkań wspólnie z zainteresowanymi osobami sformułowaliśmy wizję, która zrównoważy wahania w turystyce i jednocześnie podniesie jakość życia mieszkańców. Postanowiliśmy stworzyć sieć obiektów umożliwiających połączenie pracy z aktywnym i pasywnym wypoczynkiem w bezpośrednim kontakcie z naturą i lokalną kulturą. Zdecydowaliśmy się na realizację  projektu w zmieszanym prywatno-publicznym partnerstwie w trzech lokalizacjach oddalonych od siebie tak, aby nie stanowiły dla siebie konkurencji. Partnerzy stworzą w ten sposób wspólną sieć o zróżnicowanej infrastrukturze turystycznej stosownie do możliwości i uwarunkowań przyrodniczych oraz kulturowych danej lokalizacji, która będzie oferować kompleks usług:

 • kreatywną i inspirującą przestrzeń do pracy zdalnej
 • przestrzeń do rozwoju i prezentacji bogactwa kulturowego
 • strefa relaksu przeznaczona do wypoczynku czynnego i biernego, pozwalająca na spędzenie wolnego czasu w lokalizacji nawet podczas niesprzyjającej pogody

Każda inwestycja będzie opierać się na indywidualnej wyjątkowości lokalizacji, a razem stworzymy niepowtarzalną sieć różnorodnych obiektów prezentowanych pod jedną marką, co zagwarantuje jakość i zakres świadczonych usług. Sieć będzie się posługiwać wspólnym systemem rezerwacji i wspólnym marketingiem.

Będzie nosić nazwę „Moje biuro w naturze”. Ważną cechą identyfikacyjną sieci będzie:

 • bezpośrednia bliskość natury (park narodowy, atrakcje przyrodnicze, obszary chronione)
 • wykorzystanie bogactw naturalnych i kulturowych jako jednego z głównych źródeł rozwoju turystyki
 • stosowanie zasad Nowego Europejskiego bauhausu NEB:
  • designerskie doznania estetyczne,
  • użytkowanie i renowacja, konserwacja i rewitalizacja istniejących budynków,
  • architektoniczne powiązanie z lokalnymi tradycjami, kulturą i cechami przyrodniczymi
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • użytkowanie i odnawianie starych mebli i sprzętu
  • stosowanie polityk DNSH (niewyrządzanie znaczących szkód)
  • zastosowanie zielonych rozwiązań takich jak zielone dachy, ogrody, tarasy

W przyszłości chcemy dotrzeć do innych przedsiębiorców i gmin, aby przyłączyły się do sieci i tym samym rozszerzyły byśmy swoją działalność na całą Europę. Tę ofertę chcemy zaprezentować zarówno turystom indywidualnym, jak i firmom. Oferta miałaby stanowić kompleksowy pakiet usług umożliwiających maksymalną efektywność pracy i wypoczynku poprzez wysokiej jakości design, sprzęt IT, estetykę, wysoką jakość i różnorodną infrastrukturę rekreacyjną, a wszystko to powiązane z historią, kulturą i walorami przyrodniczymi każdej lokalizacji indywidualnie. Firmy mogą wykorzystać kompleksowy pakiet usług jako benefit dla swoich pracowników.

Definicja grup docelowych

Z proponowanego rozwiązania powinny skorzystać następujące grupy docelowe i zainteresowane strony:

 1. sektor turystyczny
  1. odwiedzający region/turyści  – dzięki kompleksowości oferty powinni zostać dłużej i mieć motywację do przyjazdu nawet poza głównym sezonem turystycznym lub w przypadku złej pogody
  2. dostawcy usług turystycznych – chcemy motywować pozostałych dostawców usług turystycznych do uzupełniania kompleksowości świadczonych usług i stosowania zasad NEB poprzez umożliwienie im przyłączenia się do sieci i korzystania ze wspólnego marketingu oraz wzajemnego promowania swojej wyjątkowości po spełnieniu określonych kryteriów.
 2. osoby pracujące i studiujące – kreatywne i przyjemne środowisko w bezpośrednim kontakcie z naturą i autentyczną kulturą zwiększa efektywność pracy i inspiruje do innowacji, łagodzi stres. Połączenie przestrzeni pracy ze strefą aktywnego i biernego relaksu umożliwia doskonałą regenerację i wydłużenie wypoczynku poza dni urlopowe. Pracujący rodzice będą mogli efektywniej organizować wakacje swoim dzieciom w dni pracy (rodzice pracują, dzieci odpoczywają)
 3. pracodawcy – mogą poszerzać ofertę benefitów dla swoich pracowników.
 4. lokalni działacze, stowarzyszenia itp. mogą wykorzystać twórczą i inspirującą przestrzeń do rozwijania kreatywnych zamierzeń biznesowych i pozabiznesowych oraz wymiany doświadczeń.

Partnerstwo w projekcie

Projekt będzie realizowany w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy partnerami z Polski (gmina Zawoja) i Słowacji (wieś Oravská Polhora oraz firma Ka&Ha, s.r.o. z siedzibą w Turčianske Jaseno). Jednocześnie współpraca ta powinna stać się podstawą do rozszerzenia utworzonej sieci na inne regiony, lub Kraje UE.

Oprócz lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych, atrakcyjność środowiska dla turystyki tworzą przede wszystkim przedsiębiorcy, ale także gminy i podmioty trzeciego sektora. Dlatego staraliśmy się dotrzeć do szerokiego grona podmiotów z obu stron granicy PL/SK, które byłyby zainteresowane udziałem w tym pilotażowym projekcie z dużą perspektywą ekspansji na terenie całej Europy, a być może i świata.

Główne działania projektu

 1. Inwestycje związane z utworzeniem sieci MOJE BIURO W NATURZE
 • Adaptacje istniejących budynków w miejscowościach Oravska Polhora, Zawoja i Turčianske Jaseno w celu stworzenia nowych lokali rozwijających koncepcję „My office in nature”. Każdy nowo powstały lokal zapewni zaplecze do pracy, aktywnego spędzania czasu wolnego dzieciom i dorosłym, organizacji warsztatów mających na celu rewitalizację i zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • Zakup rowerów elektrycznych (10 szt. dla każdego partnera)
 1. Zapomniane dziedzictwo kulturowe
 • Cykl warsztatów mających na celu rewitalizację i zachowanie dziedzictwa kulturowego (tradycyjne rzemiosło, w tym gastronomia itp.)
 1. Promocja i marketing nowego produktu turystycznego
 • Stworzenie własnego systemu/aplikacji rezerwacyjnej
 • Tworzenie materiałów promocyjnych
 • Organizacja wspólnych konferencji mających na celu prezentację koncepcji MOJE BIURO W NATURZE

Projekt został opracowany zgodnie z koncepcją Nowego Europejskiego Bauhausu „NEB”. NEB wnosi wymiar kulturowy i kreatywny do Europejskiego Zielonego Ładu i ma na celu pokazanie namacalnych i pozytywnych doświadczeń, jakie zrównoważone innowacje oferują w naszym codziennym życiu. Koncepcja NEB opiera się na łączeniu różnych dyscyplin w różnych środowiskach i zakłada udział w projekcie na wszystkich etapach jego przygotowania i realizacji. Koncepcja ta podąża za harmonią takich wartości jak zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne. NEB kładzie nacisk na długotrwały, zrównoważony rozwój, osiąganie celów klimatycznych,  uwzględnienie różnorodności środowiska i ludzi oraz przyjemne doznania estetyczne.  Wyniki projektu powinny nie tylko spełniać swoje podstawowe przeznaczenie, ale powinny być również wysokiej jakości, nadawać się do naprawy i w razie potrzeby do recyklingu, „upcyklingu” (tzn. wykorzystania do innego celu), powinny być dostępne i dostępne cenowo dla każdego oraz powinny przynosić korzyści dla osób korzystających z rezultatów projektu w postaci estetyki, włączenia społecznego oraz wsparcia dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego.

Chcielibyśmy, aby Państwa uwagi uwzględniały zasady KOW opisane powyżej.

Planowany okres realizacji projektu:

6.2024 – 5.2026

Konsultacje projektowe (punkt konsultacyjny):

Jak możesz wpłynąć na ostateczny wygląd i portfolio świadczonych usług? Napisz do nas lub porozmawiaj osobiście w jednym z punktów konsultacyjnych w następujących kwestiach:

Co byś potrzebował podczas pracy zdalnej (sprzęt, usługi)?

Jeśli pracowałeś zdalnie z jakichś ciekawych przestrzeni, prześlij nam swoje refleksje, typy, sugestie, inspiracje.

Jakie usługi przyczyniłyby się do twojego dłuższego pobytu w regionie, np.: nawet podczas złej pogody?

Co skłoniłoby Cię do odwiedzenia także partnerów z sieci „My office in nature”: Oravská Polhora, i Turcianske Jaseno na Slowacji?

Jakie elementy lokalnej kultury(śpiew, taniec, sztuka ludowa itp.) najbardziej cię pociągają i najbardziej prezentują region i mogły by być włączone w projekt? w jaki sposób?

Napis nam cokolwiek, co może ulepszyć nasze usługi i Twoje doświadczenie.

Punkt konsultacyjny to utworzone w trakcie uczestnictwa miejsce, w którym można zapoznać się z materiałami informacyjnymi, zgłosić swoje uwagi/pytania/rekomendacje oraz omówić rozwiązania proponowane w projekcie. W ramach tej przestrzeni możliwa jest także komunikacja z podmiotami zaproszonymi do udziału, jednak zakładamy, że z tymi podmiotami odbędą się odrębne konsultacje w celu uzyskania ich sugestii co do przyszłego projektu.

Termin zgłaszania uwag/pytań/sugestii:

Na Państwa uwagi czekamy do: 26.09.2023

Miejsca konsultacji:

Urząd Miejski Oravská Polhora

Orawska Polhora nr. 454, 029 47 Półwysep Orawski

Osoba kontaktowa: Michal Strnál, +421 905 979 718, starosta@oravskapolhora.sk

Urząd Gmina Zawoja

34-222 Zawoja 1307, pokój nr 17

Osoba kontaktowa: Agnieszka Winczewska, +48 511 122 984, a.winczewska@zawoja.ug.pl

Ka&Ha, s.r.o.

Turczański Las Jesionowy

Osoba kontaktowa: Michał Miko michal.miko@gmail.com ; +421 907319756

Kontakt w sprawie uczestnictwa: 

Kierownik projektu: Agnieszka Winczewska, a.winczewska@zawoja.ug.pl, tel.: 511 122 984

Uwagi należy zgłaszać na druku formularza

Szczegółowe informacje o projekcie w wersji PL

Szczegółowe informacje o projekcie w wersji SK tutaj.

Przykładowe rozwiązania – zdjęcia poglądowe (źródło: myavatar.pl, sensorysie.pl):