Obowiązkowy wpis przedsiębiorców do rejestru BDO

Przypomina się, iż do 31 grudnia 2019 roku należy złożyć wniosek o wpis do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). Rejestr ten prowadzony jest przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru BDO objęte są podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, jak również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Ewidencja i sprawozdawczość będzie się odbywała wyłącznie za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Podmioty, które nie dokonają wpisu do Rejestru-BDO mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Brak rejestracji uniemożliwi wystawienie elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa forma, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. W związku z tym firma odbierająca odpady nie będzie mogła ich odebrać od podmiotu. Dlatego tak ważne jest, aby zarejestrować się do końca 2019 roku.

Nie wszyscy przedsiębiorcy podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru-BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów. 

Szczegółowe informacje dotyczące wpisu do BDO znajdują się na stronie internetowej: https://bdo.mos.gov.pl/

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1556504,rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

Wpis do rejestru BDO (sklepy i hurtownie, które podlegają opłacie recyklingowej za torebki foliowe)

Jeśli prowadzisz sklep lub hurtownię i udostępniasz klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które są objęte opłatą recyklingową, musisz złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_706-wpis-do-rejestru-bdo-sklepy-i-hurtownie-ktore-podlegaja-oplacie-recyklingowej-za-torebki-foliowe?selected_institution=0