Projekty

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Zawoja

Gmina Zawoja w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Zawoja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencja Działania 10.1, Poddziałanie 10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego w październiku 2017 podpisała umowę o dofinansowanie z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w przedmiocie w/w Projektu.

Czytaj więcej

Babia Góra Trails

W Zawoi 13 października 2018 miłośnicy rowerów i nie tylko mogli uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, którym było uroczyste otwarcie ścieżek rowerowych typu singletrack o zróżnicowanym stopniu trudności pn. Babia Góra Trails.

Czytaj więcej